Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmát!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://szuleskonyv.hu/

Jelen ÁSZF 2021. szeptember 1-étől hatályos.

 

Az ÁSZF tartalmazza a Kukkapukka Bt. mint szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. Impresszum – Üzemeltetői adatok:

 

Név: Kukkapukka Kreatív Műhely és Kereskedőház Bt.

Székhely: 1141 Budapest, Mályva u. 30.

Levelezési cím: 1141 Budapest, Mályva u. 30.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01 06 114125

Adószám: 28219527242

Képviselő: Bérczessy Gergely

Telefonszám: +3630 228-4012

E-mail: berczessy.gergely@gmail.com

Honlap: https://szuleskonyv.hu/ (a továbbiakban: Honlap)

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  BIT Monkey Creative Group Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Cser utca 15.

Elérhetőség: levi@bitmonkey.hu

Adószám: 26127961209 

 

2. Alapvető rendelkezések

 

2.1. Hivatkozás jogszabályokra

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

2.2. A szabályzat módosíthatósága

 

Jelen ÁSZF egyoldalúan módosításra kerülhet, ha azt a jövőben bekövetkező jogszabálymódosítás vagy a Szolgáltató üzletvitelében bekövetkező körülmény indokolja.

 

2.3. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

A honlapon dr. Ecsedi Gabriella Szülés, császármetszés, VBAC – Elméleti és gyakorlati tudnivalók hüvelyi szülésre és császármetszésre készülő nőknek című könyve (a továbbiakban: könyv) vásárolható meg, amelynek lényeges tulajdonságairól a honlapon szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mailcím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

3.2. Eljárás hibás ár esetén

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

4. Regisztráció, megrendelés, vásárlás

 

4.1. Regisztráció

 

A honlap használatához, a könyv megvásárlásához nem szükséges és nem is lehetséges regisztráció. A vásárláshoz szükséges adatokat minden egyes vásárlás alkalmával meg kell adnia. A vásárláshoz a következő adatokat kell megadnia a megrendelő űrlap kitöltésekor: név, cég esetén cégnév és adószám, e-mailcím, telefonszám, számlázási cím, valamint a könyv átvételével, illetve szállításának módjával kapcsolatos adatok.

A leendő vásárló e-mailcíme megadásával hozzájárul, hogy a szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatos technikai jellegű üzenet(ek)et küldjön számára.

 

4.2. Megrendelés, vásárlás

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

A megrendelés menete a következő: a könyv a honlapon található űrlapon keresztül rendelhető meg. A megrendelés beérkezését követően a szolgáltató a megadott e-mailcímre küld egy díjbekérő levelet, amelyben szerepel a könyv ára és a szállítás díja, valamint a bankszámlaszám, amelyre a szolgáltató várja az átutalandó összeget. A könyvet a díjbekérőn szereplő összeg beérkezését követően küldjük el a megadott címre.

A feltüntetett összegek bruttó árak, belföldi szállításra vonatkoznak. Budapest XIV. kerületében egyedileg egyeztetett esetben személyes átvételre is van mód. Kérdés, kérés esetén a (leendő) vásárló a szuleskonyv@gmail.com e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

 

A megrendelő űrlap csak akkor küldhető el, ha Ön kipipálja a küldés gomb felett található négyzetet, amely a következő nyilatkozat megtételének minősül: „Megismertem és elfogadom az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót.”

A megrendelő űrlap elküldése vásárlási ajánlattételnek minősül.

Ön a „Küldés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

4.3. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 2. munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

5. Fizetés, szállítás, személyes átvétel

 

5.1. A megrendelt könyv kifizetésének módjai

 

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha visszaigazoltuk a megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat. Miután a vásárló átutalja az összeget, s az jóváírásra kerül a bankszámlánkon, feladjuk a könyvet.
 • Személyesen történő teljesítés: a vásárló a szolgáltató székhelyén (1141 Budapest, Mályva u. 30.) forintban, készpénzben fizeti meg a termék vételárát.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a szolgáltató elektronikus formában állítja ki is e-mailben küldi el a vásárló megrendelő űrlapon megadott e-mailcímére.

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a terméken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Házhozszállítás esetén utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Csomagautomatába történő kézbesítés esetén a FoxPost Zrt. általános szerződési feltételei irányadóak.

 

5.2. Szállítás módjai és díjszabása

 

A vásárló az alábbi módokon juthat a megvásárolt könyv birtokába:

 • Házhozszállítás a FoxPost Zrt. által, amelynek díja: 1598 Ft
 • Csomagautomatába történő kézbesítés a FoxPost Zrt. által, amelynek díja: 862 Ft
 • Személyes átvétel, amelynek díja: 0 Ft. Személyes átvételre a szolgáltató székhelyén (1141 Budapest, Mályva u. 30.) van lehetőség, előre egyeztetett időpontban.

 

5.3. Szállítási határidő

 

A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

 

6. Az elállás joga [fOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet ALAPJÁN]

 

6.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

6.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre el-, illetve visszajuttatni szíveskedjen: Kukkapukka Bt., 1141 Budapest, Mályva u. 30.

 

6.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

 

6.4. Az eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

 

Visszatartási jog

Az eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

A fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

7. Szavatosság

 

7.1. Kellékszavatosság

 

A vásárló a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

7.2. A vásárlót az alábbi jogok illetik meg kellékszavatossági igénye alapján

 

A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

 

7.3. A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

 

A vásárló (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a honlapot üzemeltető szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.4. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

7.5. A vásárlót az alábbi jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján

 

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

7.6. Hibás termék

 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

7.7. A termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

 

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

7.8. A gyártó (forgalmazó) mentesülése termékszavatossági kötelezettsége alól

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 

8.1. A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

 

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

8.4. A szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

8.5. Ha a szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

8.6. A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

9. A panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

 

9.1. A szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Ha a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mailcímen, vagy levél útján is közölheti. 

 

9.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

 

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

9.4. Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint.

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) kormányrendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlapcím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mailcím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlapcím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mailcím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlapcím: www.bmkik.hu

E-mailcím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlapcím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mailcím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlapcím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mailcím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlapcím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mailcím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlapcím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mailcím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlapcím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mailcím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlapcím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mailcím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlapcím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mailcím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlapcím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mailcím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlapcím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mailcím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlapcím: www.nkik.hu

E-mailcím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlapcím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mailcím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046        

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlapcím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mailcím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlapcím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mailcím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlapcím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mailcím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlapcím: www.vasibekelteto.hu

E-mailcím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlapcím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mailcím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mailcím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

9.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

 

9.7. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

9.8. A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha a szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

9.9. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

10. SZERZŐI JOGOK

 

10.1. A https://szuleskonyv.hu/ mint honlap szerzői jogi műnek minősül. A honlapon megjelenő tartalmak, azok bármely részlete – a forrás megjelölésével – ismeretterjesztési célból, illetve a könyvről szóló információk terjesztése céljából a szolgáltató engedélye nélkül letölthető, többszörözhető, újra nyilvánossághoz közvetíthető. Más módon történő felhasználás, elektronikus tárolás, feldolgozás, értékesítés a szolgáltató írásos hozzájárulásának birtokában és a forrás megjelölésével engedélyezett. Az ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót és a Tájékoztató várandósoknak című dokumentumot ugyanakkor a honlap látogatója, illetve a vásárló bárminemű feltétel és korlátozás nélkül letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja, terjesztheti.

 

10.2. A szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.3. Tilos a https://szuleskonyv.hu/ honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://szuleskonyv.hu/ honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.4. A https://szuleskonyv.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

11. Adatvédelem

 

A honlap adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el:

https://szuleskonyv.hu/index.php/adatvedelmi-iranyelvek/

 

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

12.1. A szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

12.2. Ha a jelen szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

 

12.3. Ha a szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

12.4. A szolgáltató és a honlap látogatója vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

12.5. A felek rögzítik, hogy a szolgáltató honlapja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a honlap látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ő és a szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Ha a honlap látogatója fogyasztó, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

 

12.6. A szolgáltató az általa elfogadott fizetési módok tekintetében nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre vonatkozóan a vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

Kelt Budapesten, 2021. szeptember 1-jén.